Các gói Email doanh nghiệp mà Nasoft đang cung cấp:

[easy-pricing-table id=”215″]

5 lý do bạn nên sử dụng email tên miền riêng:

+ Uy tín đối với khách hàng

+ Bảo mật thông tin nội bộ

+ Quản lý doanh nghiệp thông qua hệ thống đám mây

+ Hệ thống lưu trữ dữ liệu không giới hạn

+ Kiểm soát hoạt đông của nhân viên