Các gói Email doanh nghiệp mà Nasoft đang cung cấp:

Gói 10 User
2.000.000
Sử dụng tên miền riêng
Server lưu trữ không giới hạn
Cơ chế chống Spam
Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm
Email bảo mật cao
Hỗ trợ 24/7
 
Gói 20 User
3.500.000
Sử dụng tên miền riêng
Server lưu trữ không giới hạn
Cơ chế chống Spam
Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm
Email bảo mật cao
Hỗ trợ 24/7
 
Gói 30 User
3.500.000
Sử dụng tên miền riêng
Server lưu trữ không giới hạn
Cơ chế chống Spam
Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm
Email bảo mật cao
Hỗ trợ 24/7
 

5 lý do bạn nên sử dụng email tên miền riêng:

+ Uy tín đối với khách hàng

+ Bảo mật thông tin nội bộ

+ Quản lý doanh nghiệp thông qua hệ thống đám mây

+ Hệ thống lưu trữ dữ liệu không giới hạn

+ Kiểm soát hoạt đông của nhân viên