Đăng ký dịch vụ tên miền tại Quảng Trị

Đăng ký dịch vụ tên miền tại Quảng Trị được cung cấp bởi Nasoft đang được triển khai rộng rải trên toàn Tỉnh và trên toàn đất nước. Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên.

Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt, rất khác cách tổ chức địa chỉ của mạng viễn thông. Mời bạn đến với Trung tâm phát triển phần mềm – Nasoft.

Tên miền – Domain Name là gì?

Tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một từ tiếng anh (Domain Name). Thực chất dịch vụ tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet.

Nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.

Đăng ký dịch vụ tên miền tại Quảng Trị

Đăng ký dịch vụ tên miền tại Quảng Trị

Cấu tạo của tên miền

Để đăng ký một dịch vụ tên miền chúng ta cần phải biết được cấu tạo của nó. Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên.

Ví dụ home.vnn.vn là tên miền máy chủ Web của VDC. Thành phần thứ nhất “home” là tên của máy chủ, thành phần thứ hai “vnn” thường gọi là tên miền mức hai, thành phần cuối cùng “vn” là tên miền mức cao nhất.

  1. Tên miền mức cao nhất (Top- level Domain “TLD”) bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166.
  2. Tên miền mức hai (Second Level): Đối với Tỉnh Quảng Trị tên miền mức hai là do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa.

Ví dụ tại Quảng Trị, VNNIC định nghĩa các tên miền cấp 2: com.vn, net.vn, org.vn…

Đăng ký dịch vụ tên miền tại Quảng Trị

Đăng ký dịch vụ tên miền tại Quảng Trị

Những bài viết liên quan:

———————————————————–

Bạn có thể liên hệ để được tư vấn thêm thông tin về Đăng ký dịch vụ tên miền, SEO ,…
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM – NASOFT
Trụ sở: Số 09, Nguyễn Duy Trinh, TP Vinh, Nghệ An
Phone: 02386.29.39.89
Hotline: 0976.698.029
E-mail: info@nasoft.vn
Website: www.nasoft.vn

Trả lời