Xây dựng phần mềm tại Sơn La – Theo yêu cầu của khách hàng

Xây dựng phần mềm tại Sơn La là quy trình xây dựng phần mềm chi tiết dựa vào lập trình, kiểm thử từng phần, kiểm thử tích hợp, tìm và sửa lỗi. Xây dựng phần mềm liên hệ mật thiết với Thiết kế phần mềm. Kiểm thử phần mềm bởi vì quy trình xây dựng phần mềm tham gia vào thiết kế và kiểm thử một phần mềm cụ thể.

Những tiêu chí để xây dựng một phần mềm tốt

Tính bảo trì được

Phần mềm phải được tiến hóa để đáp ứng các nhu cầu liên tục thay đổi của doanh nghiêp.

Tính tin cậy được

Một phần mềm luôn phải chất lượng, bền  và luôn được sự tin tưởng của người sử dụng.

Tính hiệu quả

Việc Xây dựng phần mềm không nên sử dụng tài nguyên hệ thống một cách lãng phí.

Tính chấp nhận được

Phần mềm phải thỏa mãn được yêu cầu người dùng: người dùng hiểu được, dùng được và nó tương thích được với các hệ thống khác.

Những nguyên tắc cơ bản xây dựng phần mềm

 • Tối thiểu hóa độ phức tạp.
 • Ứng phó thay đổi.
 • Xây dựng kiểm thử.
 • Sử dụng lại
 • Các tiêu chuẩn xây dựng.

Xây dựng phần mềm tại Sơn La

Xây dựng phần mềm tại Sơn La

Bốn khái niêm cơ bản đầu ứng dụng trong việc thiết kế và xây dựng phần mềm.

Tối thiểu hóa độ phực tạp

 • Tại Sơn La con người bị giới hạn trong khả năng tổ nắm bắt và tổ chức cấu trúc phức tạp và thông tin trong bộ não thông qua thời gian dài.
 • Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến con người chú trọng vào máy tính, coi trọng việc Xây dựng phần mềm tại Sơn La tối thiểu hóa độ phức tạp của vấn đề.
 • Tối thiểu hóa độ phức tạp áp dụng trong mọi khía cạnh xây dựng phần mềm và công việc xây dựng kế hoạch kiểm thử phần mềm.
 • Giảm thiểu độ phức tạp tập trung vào việc viết mã nguồn đơn giản, dễ đọc hơn là việc viết chương thông minh làm tăng độ phức tạp.

Ứng phó với sự thay đổi

 • Phần mềm sẽ thay đổi theo thời gian.
 • Thay đổi môi trường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phần mềm.
 • Các kỹ sư phần mềm xây dựng phần có thể chỉnh sửa.
 • Cập nhật phần mềm hay mở rộng phần mềm không gây ra lỗi.

Xây dựng phần mềm tại Sơn La

Xây dựng phần mềm tại Sơn La

Xây dựng kế hoạch kiểm thử

 • Kế hoạch kiểm thử để tìm lỗi dễ dàng được phát hiện bởi kỹ sư phần mềm trong khi viết chương trình.
 • Các kỹ thuật cụ thể hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch kiểm thử tiêu chuẩn viết mã nguồn.
 • Xét duyệt mã nguồn và kiểm thử từng phần.
 • Xây dựng kiểm thử tự động hạn chế việc phức tạp hóa mã nguồn với các cấu trúc phức tạp gây khó hiểu.

Sử dụng lại

 • Sử dụng lại những thứ đã có sẵn để giải quyết các vấn đề khác nhau.
 • Trong việc Xây dựng phần mềm tại Sơn La, các phần được sử dụng lại như: các chương trình nhỏ, các thành phần, mà nguồn, và các tài sản thương mại khác.

Xem thêm ở nhiều tỉnh thành khác:

—————————————————–

Bạn có thể liên hệ để được tư vấn thêm thông tin về thiết kế website, SEO Website, Marketing online
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NASOFT
Trụ sở: Số 09, Nguyễn Duy Trinh, TP Vinh, Nghệ An
Phone: 02386.29.39.89
Hotline: 0976.698.029
E-mail: info@nasoft.vn
Website: www.nasoft.vn

Trả lời