Email doanh nghiệp tại Bình Phước – Bảo mật tốt nhất

Email doanh nghiệp tại Bình Phước từ Trung tâm phát triển phần mềm – Nasoft tốt nhất hiện nay. Nasoft giúp doanh nghiệp bạn tự tin để có thể phát triển nhanh chóng. Giúp doanh nghiệp hay là cá nhân bạn có thể giữ bí mất với nhau các tin tức của công việc.

Email doanh nghiệp là gì?

Email doanh nghiệp là một thống mail công ty chuyên nghiệp phục vụ cho việc giao dịch trực tuyến cho các doanh nghiệp. Quản lý tập trung với tên miền riêng tạo sự tin cậy cho đối tác, quản lý nội dung email, tích hợp với giải pháp văn phòng, dung lượng lớn và chống spam mail hiệu quả.

Email doanh nghiệp tại Bình Phước - Bảo mật tốt nhất

Email doanh nghiệp tại Bình Phước – Bảo mật tốt nhất

Hệ thống xây dựng Email doanh nghiệp tại Bình Phước:

  • Xây dựng email tại Bình Phước với tên miền riêng, quản lý tập trung, quảng bá thương hiệu, tạo tin cậy cho đối tác.
  • Đơn giản khi sử dụng những chương trình như Microsoft Outtlook, Web,…
  • Dễ dàng thay đổi, thêm, xóa, thay đổi passwword các mail doanh nghiệp khi có sự thay đổi nhân sự trong công ty.
  • Dung lượng cực lớn (7465 MB), hoàn toàn yên tâm với độ ổn đinh, tin cậy,…

Email doanh nghiệp tại Bình Phước - Bảo mật tốt nhất

Email doanh nghiệp tại Bình Phước – Bảo mật tốt nhất

Email công việc cho miền của bạn

  • Xây dựng lòng tin của khách hàng với địa chỉ email doanh nghiệp. Tạo nhiều danh sách gửi thư nhóm theo nhu cầu của công ty bạn cần, như sales@yourcompany.com.
  • Gửi email trên các thiết bị di động, ngay cả khi không có kết nối.
  • Tải ứng dụng iOS và Android mạnh mẽ. Trên thiết bị di động và máy tính để bàn, bạn có thể đọc và soạn thư khi bạn không có kết nối Internet và thư sẽ được gửi đi khi bạn trở lại trực tuyến.
  • Các cuộc hội thoại vượt ra khỏi khuôn khổ email với tính năng trò chuyện và video.
  • Trò chuyện với đồng nghiệp, gọi số điện thoại của khách hàng và lưu trữ hoặc tham gia cuộc họp video ngay từ hộp thư đến của bạn với Tổng đài tại Bình Phước.

Những bài viết liên quan:

————————————————————-

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP PHẦN MỀM – NASOFT

Trả lời